Stavební pozemky Vyžice

Rezervace a prodej pozemků

Stavební parcely je možné závazně rezervovat od data nabytí právní moci rozhodnutí o umístění stavby - "Technická a dopravní infrastruktura pro zástavbu obytných domů v obci Vyžice, Z1-V", tj. od 16. 11. 2018.

V současné době probíhá od 20. 5. 2019 realizace stavby "obec Vyžice - Technická a dopravní infrastruktura obytné skupiny Z1-V" na základě stavebního povolení ze dne 24. 4. 2019. Prodej stavebních parcel byl zahájen. Kupní smlouvy uzavíráme v notářské kanceláři.

Pozemky nebudou zatíženy žádným zástavním právem ani věcným břemenem s případnou výjimkou věcných břemen týkajících se výhradně přípojek IS, případně dopravní infrastruktury (veřejné osvětlení, rozhledové poměry).